Chôm Chôm Đường (Nhãn)

  Đặc điểm hình thái:

     Chôm chôm Nhãn là loài cây ăn trái vùng nhiệt đới. Được trồng ở vùng đất không bị ngập úng, từ vĩ độ 20° trở lại, ở độ cao dưới 900m, nhiệt độ trung bình 20-30°C.

    - Khả năng trẻ hóa của cây chôm chôm Nhãn rất cao. Kỹ thuật canh tác hiện nay nhà vườn trồng dầy nên nhanh chóng gia tăng sản lượng vả khống chế chiều cao để dễ quản lý dịch hại và giảm được chi phí thu hoạch.

    - Quy trình chăm sóc và xử lý ra hoa nghịch vụ theo ý muốn được áp dụng thành công. Nhà vườn nên phân công điều khiển thời vụ tránh được rũi ro trong khâu tiêu thụ trên thị trường nội địa hay xuất khẩu.

    - Chôm chôm Nhãn có trái to bình quân: 28-35 trái/kg.