CÂY GIỐNG NỔI BẬT
Cam Xoàn
Dừa Xiêm Ẻo
Ổi Không Hạt
Nhãn Xuồng Cơm Vàng
Xoài Tứ Quý
Chanh Không Hạt
Mận Tam Hoa
Mãng Cầu Thái
Mận An Phước
Bơ Sáp
Măng Cụt
Mít Tứ Quý