Dừa Xiêm Chùm

  Dừa Xiêm chùm hiện là một loại dừa Xiêm được người dân trồng dừa trên cả nước rất ưa chuộng do dừa Xiêm chùm có ưu điểm rất sai trái, những trái dừa san sát nhau như sâu chuỗi, vị ngọt

  Bên cạnh đó dừa Xiêm chùm có thời gian thu hoạch chỉ bằng một nửa của dừa ta. Ưu điểm của giống dừa Xiêm chùm không chỉ trái nhiều, trồng mau ra trái mà chất lượng trái rất cao. Dừa xiêm chùm mỏng vỏ, nước nhiều vị ngọt thanh. Đây chính là yếu tố quan trọng mà các loại Dừa Xiêm khác không sánh kịp. Do chất lượng cao nên thời gian qua giống dừa Xiêm chùm không đủ cung cấp cho thị trường.