Mít Nghệ Siêu Sớm - Changai

    Mít nghệ siêu sớm Thái Lan có nguồn gốc từ Thái Lan, mới được du nhập vào các tỉnh Đồng Bằng Sông Cứu Long một số năm gần đây nhưng đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều nhà vườn và người tiêu dùng vì có nhiều ưu điểm.

    Do phẩm chất trái mít Siêu sớm Thái Lan có nhiều ưu điểm so với phẩm chất mít thông thường trên thị trường nên hiện nay sản phẩm Mít nghệ siêu sớm Thái Lan đang được tiêu thụ rất mạnh taị các thành phố lớn như Thành Phố Hồ Chí Minh…, tại thị trường Hà Nội, từ tháng 12/2011 Công ty Thực phẩm sạch Biggreen Việt Nam đã liên kết với một số nhà vườn trong đồng bằng Sông Cửu Long để đưa sản phẩm mít nghệ Siêu sớm Thái Lan bán và giới thiệu sản phẩm tại thị trường Hà Nội.

    Mít changai là cây cho quả sớm.miền Nam mít chanrai cho quả từ 8 – 12 tháng sau khi trồng nhưng không nên để mang trái nhiều vì sẽ làm suy cây , ở miền Bắc cây cho trái chậm hơn khoảng 3 – 4 tháng.