Nhãn Da Bò

    Có tên khác là "nhãn quế", có nguồn gốc từ Huế. Quả nhỏ, vỏ mỏng, nhẵn và có màu nâu sáng vàng.

    Nhãn tiêu da bò dễ trồng, kỹ thuật xử lý ra hoa đơn giản, đạt năng suất bình quân từ 15 đến 25 tấn/ha/năm nên với giá trên, bà con đạt giá trị 150 - 250 triệu đồng/ ha, sau khi trừ chi phí còn lãi từ 120 - 200 triệu đồng/ha.