Nhãn Thạch Kiệt

   -Sau khi trồng 02 năm rưỡi là cho trái tự nhiên. Năng suất trung bình. Tuy nhiên khi trồng được 20 tháng tiến hành áp dụng kỹ thuật cho trái thì năng suất rất cao. Hiệu quả kinh tế cao.

    -Chất lượng trái: Cơm dầy, hạt nhỏ, cơm rất thơm- ngon ( đạt giải nhì về chất lượng). Hiện nay trái được dùng ăn tươi.

    -Đặc biệt giống nhãn này không bị bệnh chổi rồng ( đầu lân).

    Cũng như nhãn da bò, nhãn Thạch Kiệt dễ trồng, phát triển nhanh, cho thu hoạch sớm và hiện đang có giá trị khá cao trên 20.000đ/kg. Loại nhãn này đạt giải nhì “Hội thi trái ngon– an toàn thực phẩm và sản phẩm nông nghiệp” được tổ chức tại tỉnh Bến Tre năm 2009. Điều quan trọng là nhãn Thạch Kiệt còn kháng được bệnh chổi rồng.

    Một ưu điểm của nhãn Thạch Kiệt hơn nhãn da bò là làm trái không cần khứa nhánh, nên tránh được các loại nấm bệnh tấn công vào thân cây gây chết nhánh. Nhãn Thạch Kiệt có thời gian hái trái hơn 6 tháng (nhãn da bò từ 4 tháng rưỡi đến 5 tháng). Nhãn Thạch Kiệt sai trái, cá biệt có chùm nặng trên 2kg, đặc biệt tất cả đều là trái tiêu.